apr 05

Vatn i båthamna att

No er våren komen, og med våren kjem vatnet! Hamnesjefen har reparert og skrudd på vatnet i båthamna, so no er det klart for vårvask og pussing. Ha ei fin båthelg 🛥

mar 14

Velkommen til Årsmøte i SA Naustdal Båtlag, torsdag 28. mars kl. 19.00, på Dalen Næringssenter, Kallandsbua

Innkalling årsmøte 2019

Årsmøte 2019, framlegg til sakliste med framlegg til vedtak

Årsmelding 2018

Resultatrekneskap og balanse 2018

Styret sitt framlegg til driftbudsjett 2019

Styret sitt framlegg Investering- og vedlikehaldsplan 2018-2028

feb 07

Årsmøte 2019 – 28. mars kl. 19.00

Det vert årsmøte i SA Naustdal båtlag 28.mars 2019, klokka 19.00.

Stad kjem vi attende med.

Har du saker til årsmøtet, må dei komme styret i hende snarast.

mar 08

Velkommen til Årsmøte i SA Naustdal Båtlag, torsdag 22. mars kl. 19.00 Naustdal kommunehus, kommunestyresalen

Innkalling årsmøte 2018

Årsmøte 2018, framlegg til sakliste med framlegg til vedtak

Årsmelding 2017

Resultatrekneskap og balanse 2017

Styret sitt framlegg til driftbudsjett 2018

Styret sitt framlegg Investering- og vedlikehaldsplan 2018-2020

 

jan 31

Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018 vert halde på kommunehuset i Naustdal den 22.mars, kl. 1900.

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende innan 8. februar.

Endeleg sakliste og innkalling vert publisert seinare.

Vel møtt

apr 05

Referat frå årsmøte 2017

Naustdal Båtlag hadde årsmøte 15. mars 2017. Ny leiar i Båtlaget er Daniel Stave. Daniel Stave har vore i styret nokre år så vi har fått ein røynd leiar etter Egil Gulholm.

I tillegg er Roy Arne Flo ny nestleiar, Stig Petterson nytt styremedlem og Jan Dahlberg ny kasserar.

Oddbjørn Schei var ikkje på val og han held fram som skrivar.

Kjartan Krognes er nytt medlem i valnemnda etter Henning Svoen.

Sjå vedlagt Referat årsmøte 2017

mar 02

Velkommen til Årsmøte i SA Naustdal Båtlag, onsdag 15. mars kl. 18.00 Håjen kafe

Innkalling årsmøte 2017

Sakliste med styret sine framlegg til årsmøte 15. mars 2017

Styret si årsmelding 2016

NBL rekneskap 2016

Styret sitt framlegg Investering- og vedlikehaldsplan 2017-2020

Styret sitt framlegg til budsjett 2017

jan 28

Vil du vere med i styret?

Naustdal Båtlag har 5 styremedlemmer, leiar, kasserar, sekretær og 2 styremedlemmar. I år er 3 av medlemmane på val. Kan du tenkje deg å bli med i styret, ta kontakt med leiar i valnemnda: Henning Svoen, tlf. 911 76 662 eller e-post: henning.svoen@caverion.no

jan 28

ÅRSMØTE 2017

Årsmøte blir på Håjen onsdag 15. mars kl. 18:00

Har du sak til årsmøte – send e-post til formann Egil Gulholm: egilgulholm@hotmail.com innan 1. februar

Sakliste og saksdokument vil vere tilgjengeleg på heimesida ca. 1. mars.

mai 16

Referat frå Årsmøte 10. mars 2016

Vedlagt følgjer godkjent referat og revisorberetning frå Årsmøte 10. mars 2016

Referat frå Årsmøte 10. mars 2016

Revisorberetning 2015

Eldre innlegg «

» Nyere innlegg