Prisliste

Gjeldande for 2019

Kontonummer til Naustdal Båtlag 3841 35 03504

4 m båtplass – innskot Kr 27.620.-
6 m båtplass – innskot Kr 34.105,-
8 m båtplass – innskot Kr 41.693,-
4 m båtplass – årleg leige Kr 1.650.-
6 m båtplass – årleg leige Kr 1.750.-
8 m båtplass – årleg leige Kr 1.850.-
Medlemskontigent pr år Kr 350.-
Utført dugnad – godtgjersle pr time Kr 100.-
Leige av slipp Kr 100,-
(medlemmar gratis)
Bruk av båtopptrekk, i inntil 7 dagar.  (Betalast før båten vert sett ut att) Kr 15,- pr fot

(ikkje medlem 1500,-)

Bruk av gjestebrygge (inkl straum) pr døgn Kr 150.-
Nytt nøkkelkort Kr 200,-
Depositum for leige av straummålar Kr 1.000,-
Gebyr for leige av straummålar Kr 200,-
Straumpris 1.okt. 2018 til 1. april. 2019 Kr 1,40 pr. kWh
Pris på Diesel Kr Variabel
Purregebyr 1. gong Kr 50.-
Purregebyr 2. gong Kr 100.-