Prisliste

Gjeldande for 2018

Kontonummer til Naustdal Båtlag 3841 35 03504

4 m båtplass – innskot Kr 26.790.-
6 m båtplass – innskot Kr 33.080,-
8 m båtplass – innskot Kr 40.440,-
4 m båtplass – årleg leige Kr 1.600.-
6 m båtplass – årleg leige Kr 1.700.-
8 m båtplass – årleg leige Kr 1.800.-
Medlemskontigent pr år Kr 300.-
Utført dugnad – godtgjersle pr time Kr 100.-
Leige av slipp (medlemmer gratis) Kr 100,-
Bruk av båtopptrekk, i inntil 7 dagar.  (Betalast før båten vert sett ut att) Kr 1000.-  (ikkje medlem 1500,-)
Bruk av gjestebrygge (inkl straum) pr døgn Kr 150.-
Bruk av oppstillingsplass for bubil (inkl straum) pr døgn Kr 150.-
Nytt nøkkelkort Kr 200,-
Depositum for leige av straummålar Kr 1.000,-
Gebyr for leige av straummålar Kr 200,-
Straumpris 1.okt. 2017 til 1. okt. 2018 Kr 1,20,- pr. kWh
Pris på Diesel Kr Variabel
Purregebyr 1. gong Kr 50.-
Purregebyr 2. gong Kr 100.-