Prisliste

Gjeldande frå og med 1. april  2022

Kontonummer til SA Naustdal Båtlag 3841 35 03504

Vippsnummer til SA Naustdal Båtlag #111432

4 m båtplass – innskot Kr 29.833.-
6 m båtplass – innskot Kr 36.838,-
8 m båtplass – innskot Kr 45.034,-
4 m båtplass – årleg leige Kr 1.650.-
6 m båtplass – årleg leige Kr 1.750.-
8 m båtplass – årleg leige Kr 1.850.-
Medlemskontigent pr år Kr 350.-
Utført dugnad – godtgjersle pr time Kr 100.-
Leige av slipp Kr 100,-
(medlemmar gratis)
Bruk av båtopptrekk, i inntil 7 dagar.
(Betalast før båten vert sett ut att)
Kr 15,- pr fot

(ikkje medlem 1500,-)

Bruk av gjestebrygge (inkl straum) pr døgn Kr 150.-
Ny nøkkelbrikke Kr 150,-
Depositum for leige av straummålar Kr 1.000,-
Årleg leige av straummålar Kr 200,-
Straumpris basert på snitt 1.okt. 2021 til 1. april. 2022 Kr 1.00 pr. kWh
Pris på Diesel Kr Variabel
Purregebyr 1. gong Kr 50.-
Purregebyr 2. gong Kr 100.-