DUGNAD

Last ned skjema for Registrering av dugnadsarbeid

Plikt til å gjere dugnad

Alle båtplasseigarar er pliktig til å gjere minst 5 timar dugnad i året , jf. § 15 i Lovene for Naustdal Båtlag.

Det vil vere opp til kvart medlem å melde seg på dugnad. Når dugnad er gjort melder ein inn kva som er gjort, tal timar som er brukt og kontonummer til kasserar.

Kvar dugnadstime vert godtgjort med kr. 100. Styret fører oversikt over tal dugnadstimar.
Innmelding må vere gjort før 1. desember.
Utbetaling for dugnadstimar skal vere gjort innan 31.12.

Liste over dugnadsaktiviteter:

  1. Vask og oljing av alt trevirke på flytebrygger, gjestebrygge, nedgansbuer og dieselbu. Starte med brygge i Aust.
  2. Stable om og flytte materialstabel ved slipp.
  3. Legge ut nye bryggjer i vest
  4. Nye pontongar på gjestebrygge
  5. Montere nye fortøyingar i Øst mot veg, og Vest mot molo.
  6. Merke opp att båtplassar med nummer der vi har fått nye brygger.
  7. 5. Reperasjon av fortøyingslodd, montering av kjettingar og tauverk, naudsynt korrigering av fortøying mv.
  8. 6. Montere straum i lagercontainer.