Slippen

Bruk av slippen er gratis for dei som er medlem av NBL.

Andre som vil nytte slippen med eigen båthengjar skal betale kr. 100,- for sjøsetjing og landsetjing.
Bruk av båtvogna i hamna er på eige ansvar og gratis for medlemar.

For assistanse til køyring av vogna, kontakt,
Leif Hafstad, mob. 909 72 152.

Leige skal betalast med giro til båtlaget sin konto: 3841 35 03504.