Slippen

Bruk av slippen er gratis for dei som er medlem av NBL.

Andre som vil nytte slippen med eigen båthengjar skal betale kr. 100,- for sjøsetjing og landsetjing.
Bruk av båtvogna i hamna er på eige ansvar. Pris, sjå prislista.

For assistanse til køyring av vogna, kontakt,
Leif Hafstad, mob. 909 72 152.

Leige skal betalast med giro til båtlaget sin konto: 3841 35 03504. eller Vipps til Naustdal Båtlag #111432.