Slippen

Bruk av slippen er gratis for dei som er medlem av NBL.

Andre som vil nytte slippen med eigen båthengjar skal betale kr. 100,- for sjøsetjing og landsetjing.

Bruk av båtvogna i hamna er på eige ansvar.
Pris, sjå prislista.

For assistanse til køyring av vogna, kontakt,

Steinar Lothe, mob. 909 19 230

Leige skal betalast til båtlaget sin konto: 3841 35 03504. eller Vipps til SA Naustdal Båtlag #111432.