«

»

jan 31

Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018 vert halde på kommunehuset i Naustdal den 22.mars, kl. 1900.

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende innan 8. februar.

Endeleg sakliste og innkalling vert publisert seinare.

Vel møtt