«

»

apr 05

Referat frå årsmøte 2017

Naustdal Båtlag hadde årsmøte 15. mars 2017. Ny leiar i Båtlaget er Daniel Stave. Daniel Stave har vore i styret nokre år så vi har fått ein røynd leiar etter Egil Gulholm.

I tillegg er Roy Arne Flo ny nestleiar, Stig Petterson nytt styremedlem og Jan Dahlberg ny kasserar.

Oddbjørn Schei var ikkje på val og han held fram som skrivar.

Kjartan Krognes er nytt medlem i valnemnda etter Henning Svoen.

Sjå vedlagt Referat årsmøte 2017