«

»

mar 11

UTSETT! Velkommen til Årsmøte i SA Naustdal Båtlag, torsdag 25. mars kl. 19.00, på Kyrkjelydshuset i Naustdal

Årsmøtet kan verte utsett på kort varsel dersom restriksjonar eller smittesituasjonen gjer det umogleg å gjennomføre årsmøtet.

Innkalling årsmøte 2021

Innkalling årsmøte 2021, sakliste med framlegg til vedtak
Dessverre manglar det framleis ein pris på sak 19 på sakslista. Denne skal vere på plass før årsmøtet.

Årsmelding 2020

Balanserekneskap 2020

Enkel Resultatrapport 2020

Revisjonsmelding for 2020

Styret sitt framlegg til driftsbudsjett med avskrivning 2021

Styret sitt framlegg til investerings- og vedlikehaldsplan 2021

Vel møtt