Jan Petter Sæbø

Les mer om forfatteren

Navn: Jan Petter Sæbø
Registrert: mars 9, 2014

Siste innlegg

  1. Referat frå årsmøte 2017 — april 5, 2017
  2. Velkommen til Årsmøte i SA Naustdal Båtlag, onsdag 15. mars kl. 18.00 Håjen kafe — mars 2, 2017
  3. Vil du vere med i styret? — januar 28, 2017
  4. ÅRSMØTE 2017 — januar 28, 2017
  5. Referat frå Årsmøte 10. mars 2016 — mai 16, 2016

Innlegg fra denne forfatteren

apr 12

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE

Her kan du lese referatet frå årsmøte, 26. mars 2015. Referat årsmøtet 2015 signert

apr 06

ENDRINGAR I LOV OG HAMNEREGLAR

Årsmøte i Naustdal Båtlag vedtok 26. mars 2015 endringar i lov og hamnereglar. Oppdatert lov og hamnereglar finn du under «Lover» og «Hamnereglar».

mar 07

ÅRSMØTE 26. mars kl. 18.00 på Dalen Næringssenter

Styret kallar inn til Årsmøte, torsdag 26. mars kl. 18.00 på Dalen Næringssenter. Vedlagt følgjer sakliste og saksdokument med styret sine forslag. Rekneskapen vil bli lagt ut så snart den er revidert av revisorane. Vil du ha med dokumenta på årsmøtet må du sjølv ta utskrift. Invitasjon og sakliste til årsmøte 26. mars 2015 Sakliste …

Les mer »

jan 15

HAR DU SAK TIL ÅRSMØTE? – FRIST 1. FEBRUAR 2015

Årsmøte for 2014 skal etter § 8 lovene i båtlaget haldast innan utgangen av mars. Forslag som skal handsamast på årsmøte må vere sendt styret innan 1. februar. Eventuelle forslag vert å sende Jan Petter Sæbø, e-post jan.petter.sebo@helse-forde.no    

nov 28

Utleige av straummålar

Ny kontaktperson i båtlaget er: John Bendiksen, mobil 90 96 92 77, eller e-post: j-ol-be@online.no

jun 09

Referat frå årsmøte

Her kan du lese referatet frå årsmøte 31. mars 2014:  Referat årsmøte 31 mars 2014

mai 23

DUGNAD

Vi har mange oppgåver som må gjerast på dugnad i båthamna i år. Du kan sjølv velje kva du vil gjere, ta kontakt med Henning Svoen, tlf. 911 76 662 eller Leif Hafstad, tlf. 952 91 945. Sjå dugnadliste under arkfana «DUGNAD»

mar 10

Årsmøte måndag 31. mars 2014 kl. 1800 på Håjen kafe

Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste Val av ordstyrar Val av skrivar Val av to personar til å underskrive årsmøtereferat Årsmelding Rekneskap Fastsetje medlemskontingenten Fastsetje årleg avgift for 4m, 6m og 8m båtplass Fastsetje innskot for 4m, 6m og 8m båtplass Fastsetje timegodtgjersle for dugnad Drivstoffanlegg for bensin i båthamna.  Fornying av det elektriske anlegget …

Les mer »

» Nyere innlegg