«

»

jan 15

HAR DU SAK TIL ÅRSMØTE? – FRIST 1. FEBRUAR 2015

Årsmøte for 2014 skal etter § 8 lovene i båtlaget haldast innan utgangen av mars.

Forslag som skal handsamast på årsmøte må vere sendt styret innan 1. februar.

Eventuelle forslag vert å sende Jan Petter Sæbø, e-post jan.petter.sebo@helse-forde.no