«

»

mai 03

DUGNAD – Meld deg på no !!!

Eigar av båtplass skal gjere minst 5 timar dugnad i året. No kan du velje kva du vil gjere og her er jobb for alle! Ta kontakt med Hamnesjefane Henning Svoen, tlf. 911 76 662 eller Leif Hafstad, tlf. 952 91 945

Liste over dugnadsaktiviteter 2015:

1. Vask og oljing av alt trevirke på flytebrygger, gjestebrygge, nedgansbuer og dieselbu.
2. Byte ut defekte bord i brygger.
3. Merke opp att båtplassar med nummer der vi har fått nye brygger.
4. Reparere uttak for vatten på brygge i vestre hamn.
5. Rydde i hamneområde, buene, køyre vekk skrot og boss
6. Reperasjon av fortøyingslodd, montering av kjettingar og tauverk, naudsynt korrigering av fortøying mv.
7. Montere straum og hyller i lagercontainer
8. Elektriske anlegget. Skifte søyle på gjestebrygge, legge ut og kople til ny sikringskurs/kabel til dieselpumpe og montering av jordelektrode på bryggene
9. Lage fundament for informasjonstavle, hente og montere denne